За да виждате този флаш Ви е нужен
Adobe Flash Player версия 8 или по-висока!


EGA Handicap table


 

EGA Hanficap table

You can check your playing Handicap in the EGA Handicap Table.