Управление на сгради и имоти

Отдел Управление на собствеността Ви предоставя следните услуги включени в годишната такса поддръжка:

* Ежедневно управление на комплекса;
* Денонощна охрана, видео наблюдение, контрол на достъпа на комплекса, входа и стаята
* Електричество и вода на общите части на комплекса;
* Почистване на общите части на комплекса, улуци, входове, асансьори, стълбища;
* Озеленяване и пест контрол на общите части, градини и дворни пространства
* Организиране, насочване, извършване и контролиране на всички необходими поправки и дейности, свързани с поддръжката на общите части на комплекса;
* Поддържане на организирана отчетна система;
* Сметоизвозване и снегопочистване;
* И други дейности.

Пирин голф
Пирин голф

Update your browser for the best viewing experience / Моля обновете вашият браузър за най-добро потребителско изживяване